NAHfysio05

Passende zorg na coma

 

NAHfysio05

De zorg voor en behandeling van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. Mensen die na een eerste fase van coma minimale tekenen van bewustzijn vertonen (de zogenoemde postacute fase) vallen tussen wal en schip. Juni 2018 bracht de Hersenstichting het rapport ‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen‘ uit. Hierin staan voor het eerst alle knelpunten rond de zorg voor deze groep patiënten beschreven. Vanuit Zorggroep Crabbehoff hebben twee medewerkers, een fysio- en ergotherapeut, bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport.

 

Naast het uitbrengen van het rapport, waarin passende zorg en de knelpunten beschreven staan, zijn inmiddels al meer stappen gezet richting oplossingen. Zo is het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (www.eennacoma.net) opgericht. Hierin werken professionals, onderzoekers en leidinggevenden van betrokken instellingen samen aan betere zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel.

Zorggroep Crabbehoff is lid van het expertisenetwerk. Uitwisseling van kennis en ervaring leidt er toe dat we cliënten nog beter vooruit kunnen helpen naar een zo zinvol mogelijk bestaan.

Klik hier voor het rapport ‘‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen

 

Meer nieuws