LerenvanElkaar

Leren van elkaar.

LerenvanElkaar

Leren van elkaar.

PZC maakt deel uit van een lerend netwerk geïnspireerd door het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, samen met Zorgwaard, Waardeburgh en De Blije Borgh. Dit netwerk hebben we Care4Q genoemd en we hebben al veel uitgewisseld en samen gedaan. In Zorgvisie Magazine van augustus 2018 staat een artikel over dit netwerk. Het doel van het netwerk wordt mooi beschreven in de laatste zin van het artikel:

‘Dat we van en met elkaar willen leren, houden we steeds voor ogen. Alles staat in dienst daarvan. Met uiteindelijk een tevreden cliënt die blij is met de geleverde zorg’.

Meer nieuws