Aanhetwerk

Aan het werk in het verpleeghuis

Aanhetwerk

Aan het werk in het verpleeghuis

 

In de verhalenbundel ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ vertellen zorgmedewerkers en cliënten wat zij merken van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De publicatie is een initiatief van ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Vanuit Zorggroep Crabbehoff komt Lianne van Herpen, teamleider en verpleegkundige op de afdeling langdurige neurorevalidatie, aan het woord.

 

“Ik ben twee jaar geleden hier in de zorg gaan werken omdat ik werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel waardevol vind. Het is iedere dag een uitdaging om ze te laten

merken dat ze er nog toe doen. Het gaat om veel meer dan alleen verpleegkundige zijn. Het gaat erom ze hun eigenwaarde terug te geven, te zorgen dat ze weer vertrouwen krijgen in hun lichaam zodat ze hun leven weer oppakken.

 

Wij werken op onze afdeling met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen die langdurige neurorevalidatie nodig hebben. Bij beide groepen gaat het erom dat ze weer een plek in de samenleving kunnen krijgen. Hiervoor wil je in de dagbesteding verder kunnen

kijken dan alleen naar de activiteiten die je van dag tot dag kunt bieden, je wilt daarin kunnen meegroeien met de ontwikkeling die deze mensen in hun revalidatieproces doormaken.

 

Er zijn maar zes huizen in het land die deze specifieke zorg bieden. Gelukkig is er nu meer ruimte om personeel te werven, een deel van de extra middelen is ook benut voor extra bezetting. Dit is niet alleen nodig voor meer handen aan het bed, maar ook voor ondersteuning van de bewoner en diens familie.”

 

Lees digitaal

Meer nieuws