“De meerwaarde? Zelfstandig(er) kunnen leven. Met zorgfaciliteiten en een aanbod van passende dagactiviteiten dichtbij.”

 

Wonen en Zorg

Wonen en Zorg op maat – Zorggroep Crabbehoff biedt een samenhangend dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg. De belangrijkste informatie over verschillende woonvormen, dienstverlening en ons serviceaanbod vindt u op deze website.

Wilt u meer weten over ons woonzorgcentrum, de verpleeghuizen of zoekt u een servicewoning met zorg dichtbij? We zijn u graag van dienst.

De Zorgwinkel is er voor iedereen die vragen heeft op zorggebied.
Met het geven van heldere informatie en advies, in combinatie met onze uitgebreide informatiematerialen zoals folders en servicegidsen, leiden onze medewerkers u door de veelheid aan mogelijkheden.

LocatieCrabbehoff-corridor

Locatie Dubbeldam

Achterkant Dubbeldam

De Zorgwinkel

Protestantse Zorggroep Crabbehoff
Groen van Prinstererweg 383317 SP Dordrecht

E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl
T: (078) 652 88 00 (Ook voor de CVA-nazorglijn)

We zijn geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.
Telefonisch bereikbaar tot 20.30 uur.

Thuiszorg

Thuiszorg met ouderenzorg als specialisme – Natuurlijk wilt u zolang mogelijk thuis blijven wonen, ook als u door ziekte of ouderdom hulp nodig heeft. Vanuit onze woonzorgcentra bieden vaste teams 24 uur per dag zorg zoals u dat wenst, afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden.

Langdurige Zorg

Zorggroep Crabbehoff biedt ook specifieke zorg. Denk hierbij aan psychogeriatrische zorg, verpleegzorg voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), kleinschalig wonen (KSW), langdurige intensieve neurorevalidatie en geriatrische revalidatie.

Woon- en zorgentra

In woon-zorgcentrum Dubbelmonde en in wooncomplex Henri Polakhof, biedt Zorggroep Crabbehoff verzorgingshuiswoningen.
Comfortabele woonstudio’s voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen indicatie hebben voor een verpleeghuis