Langdurige zorg

Zorggroep Crabbehoff bied ook specifieke zorg. Denk hierbij aan psychogeriatrische zorg, verpleegzorg voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), kleinschalig wonen (KSW), langdurige intensieve neurorevalidatie en geriatrische revalidatiezorg.

Psychogeriatrische Zorg

Op onze afdeling Psychogeriatrische Zorg (PG-afdeling) wonen mensen bij wie het geestelijk functioneren, om verschillende redenen, geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Hierbij kunnen diverse stoornissen optreden.

Verpleegzorg voor jongeren met NAH

Wonen en revalideren op speciale jongerenafdeling – Verpleeghuis Crabbehoff heeft een verpleegafdeling speciaal voor jongere mensen tussen de 18 en 55 jaar. Een afdeling met een andere sfeer dan een verblijfsafdeling waar alleen ouderen wonen. Op deze afdeling wonen en revalideren voornamelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Kleinschalig Wonen

In wooncomplex Henri Polakhof zijn twee ruime groepswoningen gerealiseerd. Kleinschalige woonvoorzieningen bedoeld voor een groep van zeven mensen met dementie. Mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kleinschalig wonen is een woonvorm die het hen mogelijk maakt een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Afdeling Langdurige NeuroRevalidatie (LNR)

Het doel op de afdeling LNR is om, met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma en actieve inzet van mantelzorgers, de cliënt in laagbewuste toestand zo te oefenen en te “prikkelen” dat dit mogelijk resulteert in een hoger niveau van bewustzijn.