NAHfysio04Wonen en revalideren op speciale jongerenafdeling

Verpleeghuis Crabbehoff heeft een verpleegafdeling speciaal voor jongere mensen tussen de 18 en 55 jaar. Een afdeling met een andere sfeer dan een verblijfsafdeling waar alleen ouderen wonen. Op deze afdeling wonen en revalideren voornamelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH is een verzamelnaam van het letsel dat optreedt bijvoorbeeld na het krijgen van een ongeval of beroerte, het hebben van een hersentumor of verkeerd medicijngebruik.

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Deze arts voert de regie over het multidisciplinair behandelteam. De eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV’er) is het vaste aanspreekpunt op de afdeling.

Zelfstandiger wonen
De behoefte aan persoonlijke vrijheid en autonomie is voor al onze bewoners, ook voor jongeren, groot. Daarom zijn er speciaal voor jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel in verpleeghuis Crabbehoff en op de begane grond van Henri Polakhof appartementen met een eigen keukentje en badkamer gerealiseerd.

Indicatie en kosten
Om voor jongerenzorg in aanmerking te komen, hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De kosten van de zorg worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg. Wél bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie kunt u downloaden via de brochure ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met De Zorgwinkel (078) 652 88 00

Behandelcentrum

In en vanuit ons behandelcentrum Crabbehoff met goed geoutilleerde therapie- en fitnessruimtes, bieden wij revalidatiezorg & dagbehandeling. In de praktijkruimte binnen woon-zorgcentrum Dubbelmonde werken we samen met fysiotherapiepraktijk Vitaliz.

Locaties

Zorggroep Crabbehoff werkt vanuit drie locaties in Dordrecht. Een groot aantal taken wordt op centraal niveau uitgevoerd vanaf onze hoofdlocatie Crabbehoff in de wijk Crabbehof. De verschillende vormen van wonen en zorg die we aanbieden binnen of vlakbij één van onze vestigingen hebben een eigen karakter en een eigen naam.