Wonen en Zorg, waar zijn wij aanwezig?

LocatieCrabbehoff-corridorZorggroep Crabbehoff werkt vanuit drie locaties in Dordrecht. Een groot aantal taken wordt op centraal niveau uitgevoerd vanaf onze hoofdlocatie Crabbehoff in de wijk Crabbehof.
De verschillende vormen van wonen en zorg die we aanbieden binnen of vlakbij één van onze vestigingen hebben een eigen karakter en een eigen naam.

Locatie Crabbehof
In de levendige, wijk Crabbehof bevinden zich het verpleeghuis Crabbehoff, behandelcentrum Crabbehoff en het wooncomplex Henri Polakhof. Binnentuinen, vijvers en plantsoenen zorgen voor een groene buitenruimte. Naast wooncomplex Henri Polakhof beheren we woonappartementen voor zelfstandig wonende ouderen.

RevalidatieZorg Dordrecht biedt revalidatie en behandeling op de locaties Albert Schweitzerplaats (naast het A. Schweitzerziekenhuis) en Crabbehoff.

Achterkant DubbeldamLocatie Dubbeldam
In de rustig gelegen, groene wijk Dubbeldam staat ons woonzorgcentrum Dubbelmonde, waar tevens woonappartementen voor zelfstandig wonende ouderen zijn gevestigd.

Op het terrein van Dubbelmonde bevindt zich Het Parkhoff, een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met dementie.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor aanmelding en informatie over wonen, zorg en welzijn, behandelcentra en het huren van eigentijdse ouderenwoningen kunt u terecht bij De Zorgwinkel. (078) 652 88 00

Woon- en zorgentra

In woon-zorgcentrum Dubbelmonde en in wooncomplex Henri Polakhof, biedt Zorggroep Crabbehoff verzorgingshuiswoningen. Comfortabele woonstudio’s voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen indicatie hebben voor een verpleeghuis

Verpleeghuis

In onze verpleeghuizen Crabbehoff en Het Parkhoff bieden we intensieve zorg en behandeling aan oudere en jongere mensen die, soms tijdelijk, niet meer thuis of in een verzorgingshuis kunnen wonen. Beide verpleeghuizen zijn omgeven door een groene buitenruimte.