REVALIDATIEZORG DORDRECHTRevalidatieZorg Dordrecht

Zorggroep Crabbehoff biedt onder de naam RevalidatieZorg Dordrecht specifieke expertise bij revalidatie na CVA (beroerte); na complexe medische behandeling; na orthopedische ingrepen en algemene neurorevalidatie. Cliënten kunnen voor revalidatiezorg terecht op locatie Crabbehoff en locatie Albert Schweitzerplaats.

Functioneel oefenen als uitgangspunt
Onze visie op revalidatiezorg heeft als basis: functioneel oefenen en interdisciplinair werken. Functioneel oefenen betekent dat alle voor die cliënt betekenisvolle activiteiten uit het dagelijks leven een vast onderdeel vormen van de revalidatie.

Interdisciplinair werken is een samenwerkingsvorm die de communicatie versterkt binnen een team van specialisten. Die manier van werken stimuleert uitwisseling en inzet van de nodige deskundigheid en maakt dat elke cliënt krijgt wat nodig is.

Samenwerking met andere zorgverleners
We werken samen met andere zorgverleners: Het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Revalidatiecentrum Rijndam en de Hersenstichting. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde.
In co-creatie met medewerkers, zorgvragers en cliëntenraad blijven we werken aan de ontwikkeling van optimale revalidatiezorg.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt een afspraak maken via De Zorgwinkel:
Groen van Prinstererweg 38 | 3317 SP Dordrecht
Geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur

T: (078) 652 88 00 bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 20.30 uur.
E: zorgwinkel@zorggroepcrabbehoff.nl

Bezoek

In verband met het revalidatieprogramma gelden op de afdelingen de volgende bezoektijden:
Voor locatie Crabbehoff : 10:30 tot 12:00 uur, 14:30 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 21:30 uur.
Voor locatie A. Schweitzerplaats : 10:30 tot 12:00 uur, 14:30 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 21:30 uur.
Maximaal 2 bezoekers tegelijk.

Specialisaties

Wij zijn gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten zoals (MS)Parkinson, (NAH)revalidatie na een CVA en LNR.

Langdurige Neurorevalidatie

De afdeling LNR van Crabbehoff is een van de koplopers in Nederland en heeft werkenderwijs een schat van ervaring opgedaan met een team van gedreven professionals.

Revalidatie na CVA

Zorggroep Crabbehoff biedt vanuit Revalidatiezorg specifieke expertise bij revalidatie na CVA; na complexe medische behandeling; na orthopedische ingrepen en algemene neurorevalidatie.