Dubbelmonde_Groene omgevingWoon-zorgcentra

In woon-zorgcentrum Dubbelmonde in de wijk Dubbeldam en in wooncomplex Henri Polakhof in de wijk Crabbehof, biedt Zorggroep Crabbehoff mogelijkheid tot zelfstandig wonen en wonen met zorg.
Daarnaast biedt Zorggroep Crabbbehoff comfortabele woonstudio’s voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen indicatie hebben voor een verpleeghuis.

Onze medewerkers zetten zich in om u als bewoner zo optimaal mogelijk te ondersteunen in uw streven naar een zelfstandig en zinvol leven. In onze visie op zorg en dienstverlening staat de levenskwaliteit van mensen centraal. Vertrekpunt hierbij is uw individuele vraag om zorg- en dienstverlening. Precies die zorg en hulp waar u behoefte aan hebt.

Extra faciliteiten
Op locatie Crabbehoff zijn, naast twee huisartspraktijken ook een bloedafnamepunt van Resultlab gevestigd.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor aanmelding en informatie over wonen, zorg en welzijn, behandelcentra en het huren van eigentijdse ouderenwoningen kunt u terecht bij De Zorgwinkel. (078) 652 88 00

Zelfstandig wonen

In de wijken Crabbehof en Dubbeldam verhuurt Zorggroep Crabbehoff eigentijdse ouderenwoningen De woningen zijn gelegen in de nabijheid van onze zorgcentra. Allemaal mooie, veilige, beeldbepalende groene locaties waar u zich als zelfstandige ‘Oudere Van Nu’ volledig thuis zult voelen.

Wonen met zorg

Bewoners van onze verzorgingshuizen vormen een kleinschalige gemeenschap, maar hebben alle privacy. Onze verzorging en begeleiding zijn erop gericht u zoveel mogelijk zelf te laten doen. U blijft de regie voeren over uw leven.