SpecialisatiesSpecialisaties

Zorggroep Crabbehoff heeft zich gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten zoals Multiple Sclerose (MS), Parkinson, specifieke aandoeningen zoals Niet-Aangeboren Hersenletsels (NAH), revalidatie na een CVA en Langdurige Neuro-revalidatie.

Expertiseontwikkeling en samenwerking
Het doel dat wij voor ogen hebben is het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan cliënten. Expertiseontwikkeling, samenwerking met zorgpartners en participatie in wetenschappelijk onderzoek zijn kernactiviteiten waarmee we onze ambities verwezenlijken.

Therapieën worden afhankelijk van de behandeldoelen uitgevoerd in de woon-zorgomgeving of in de behandelcentra van Revalidatiezorg. Mantelzorgers worden actief betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van het behandelplan.

Revalidatie na een beroerte

Een primair doel van revalidatie na een beroerte is dat de patiënt zo snel mogelijk weer naar zijn eigen woonsituatie terug kan. Wij zijn koploper in de zorg en revalidatie na een CVA.

En initiatiefnemer van een aantal ontwikkelingen die de kwaliteit van de CVA-ketenzorg als geheel op een hoger niveau brengen. Er is een samenwerkingsrelatie opgebouwd met Rijndam Revalidatiecentrum, locatie Dordrecht en de afdeling neurologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

NAH

Crabbehoff heeft een afdeling speciaal voor jongere mensen tussen de 18 en 55 jaar. Op deze afdeling revalideren en wonen voornamelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Letsel dat optreedt bijvoorbeeld na het krijgen van een ongeval of beroerte, het hebben van een hersentumor of verkeerd medicijngebruik. In het Short Stay Facility Centrum trainen we cliënten om in de eigen woonsituatie optimaal met hun beperkingen te kunnen omgaan.

Langdurige Neurorevalidatie

De zorg voor mensen in minimaal bewuste toestand na coma is complex. Gestructureerde behandelprogramma’s maken het mogelijk om het maximale uit een cliënt te halen op het gebied van communicatie, mobiliteit en het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten en drinken. Uiteindelijk komt het neer op het willen bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor deze doelgroep.

Parkinson

Zorggroep Crabbehoff werkt volgens de landelijke richtlijnen Parkinson en is aangesloten bij het regionale ParkinsonNetwerk Drechtsteden. Cliënten en bewoners zijn bij onze gespecialiseerde multidisciplinaire behandelteams in goede handen. We vinden het van groot belang dat behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd en dat zorgverleners specifiek deskundig zijn.

MS

Hoewel er veel kennis en ervaring in huis is op het gebied van neurologische aandoeningen, zijn we binnen Zorggroep Crabbehoff op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een hogere levenskwaliteit van mensen met MS die thuis wonen. Om de zorg zo goed mogelijk te organiseren, werken wij samen met een drietal partners: de MS -Vereniging Nederland, het Albert Schweitzer ziekenhuis en revalidatiecentrum Rijndam.